Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o termienie ; prace przygotowawcze

2013-04-10 12:48 - Dodanie nowej wiadomości: Rozpoczęcie robót budowlanych

2014-01-10 09:47 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie robót budowlanych

2014-01-10 09:54 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie robót budowlanych

2014-01-10 10:09 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie robót budowlanych

2014-01-10 10:27 - Zmiana podstawy prawnej

2014-05-07 11:36 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie robót budowlanych

2014-05-07 11:38 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie robót budowlanych

2016-05-23 13:31 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o termienie ; prace przygotowawcze

2018-09-18 13:21 - Edycja wiadomości Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o termienie ; prace przygotowawcze

Przejdź do wiadomości