Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2013-04-10 09:29 - Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

2013-04-10 12:11 - Skasowanie wiadomości o tytule: Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Przejdź do wiadomości