Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2013-04-09 11:37 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów liniowych, sieci, budowli

2013-04-10 12:11 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów liniowych, sieci, budowli

Przejdź do wiadomości