Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2013-04-10 09:48 - Dodanie nowej wiadomości: Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2013-04-10 10:36 - Skasowanie wiadomości o tytule: Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

Przejdź do wiadomości