Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2013-04-09 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2015-03-13 11:54 - Edycja wiadomości Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2015-03-13 12:15 - Edycja wiadomości Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2015-03-13 12:18 - Edycja wiadomości Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2015-03-13 12:33 - Edycja wiadomości Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2015-03-13 12:40 - Edycja wiadomości Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

2016-05-23 13:18 - Edycja wiadomości Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

Przejdź do wiadomości