Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2013-04-11 09:12 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakońzceniu budowy obiektów liniowych, sieci, budowli

2014-01-10 09:51 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o zakońzceniu budowy obiektów liniowych, sieci, budowli

2014-01-10 11:06 - Zmian podstawy prawnej

2014-05-07 11:40 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o zakońzceniu budowy obiektów liniowych, sieci, budowli

2015-03-13 10:25 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o zakońzceniu budowy obiektów liniowych, sieci, budowli

2015-07-03 13:15 - zamiana związana z nowelizacja ustawy Prawo budowlane

2016-01-05 12:25 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci

Przejdź do wiadomości