Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2013-04-09 09:45 - Dodanie nowej wiadomości: Rozpoczęcie robót budowlanych

2013-04-10 12:10 - Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpoczęcie robót budowlanych

Przejdź do wiadomości