Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Rejestry i ewidencje

  1. Ewidencja rozpoczynanych i zakończonych robót budowlanych  w tym: budynki, budowle, obiekty drogowe, obiekty mostowe, rurociągi, przewody, linie i sieci, obiekty inne oraz ewidencja rozpoczynanych i zakończonych rozbiórek obiektów budowlanych.
  2. Ewidencja decyzji i postanowień wydanych przez organ  administracji architektoniczno-budowlanej
  3. Ewidencja wydanych decyzji o udzieleniu pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych
  4. Ewidencje spraw: samowoli budowlanej, inspekcji budów, utrzymania obiektów budowlanych
  5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  6. Rejestry decyzji i i postanowień wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży
  7. Rejestr zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Łomży
  8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  9. Rejestr kontroli zewnętrznej
  10. Rejestr pozwoleń na użytkowanie
  11. Rejestr katastrof budowlanych
  12. Rejestr wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
  13. Rejestr budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2
  14. Rejestr kar i opłat
  15. Rejestr pieczątek
  16. Rejestr legitymacji służbowych
  17. Rejestr interpelacji i zapytań radnych
  18. Rejestr skarg i wniosków
Data powstania: czwartek, 21 mar 2013 14:28
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 14:28
Data edycji: piątek, 13 mar 2015 11:30
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 703 razy
Ilość edycji: 1