Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży w związku z rozpoczęciem sezonu   grzewczego   przypomina    właścicielom   i   zarządcom   budynków   o  obowiązkach    związanych z  bezpiecznym  użytkowaniem przewodów kominowych Ustawa   Prawo   budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca   budynku   jest   obowiązany   co   najmniej   1   raz   w   roku przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W  przypadku   stwierdzenia    uszkodzeń    lub    braków    właściciel,  zarządca  lub  użytkownik  budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po  przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                               Powiatu Grodzkiego w Łomży

                                                                                                        Marek Raszczyk

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 14:30
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2017 14:58
Data edycji: wtorek, 3 paź 2017 15:02
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 2128 razy
Ilość edycji: 2