Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

OGŁOSZENIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży przypomina, że w okresie występowania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  spowodowanych znacznymi opadami śniegu, do  obowiązków  właścicieli  i  zarządców obiektów budowlanych należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków. Proszę również o zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które mogą doprowadzić do wypadków zaczadzenia tlenkiem węgla.

Właściciele  i  zarządcy  są    zobowiązani   do   utrzymania   obiektów   budowlanych   w   sposób   zgodny z  przeznaczeniem i wymaganiami  ochrony środowiska  oraz  utrzymania  w  należytym  stanie  technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

A zatem właściciel i zarządca obiektu budowlanego winien przestrzegać wymagania związane z utrzymaniem obiektów  budowlanych,  o  których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane / teks jednolity Dz. U z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami/.

Obiekty budowlane będą poddawane kontroli przez inspektorów nadzoru budowlanego w ramach bieżących czynności kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ich właściwego stanu technicznego.

 

 

Data powstania: środa, 9 lis 2016 08:42
Data opublikowania: środa, 9 lis 2016 09:38
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 2259 razy