Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży w związku z rozpoczęciem sezonu   grzewczego    przypomina    właścicielom   i   zarządcom   budynków  o   obowiązkach   związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ustawa  Prawo  budowlane  stanowi,  że właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany co najmieni 1 raz w roku przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W   przypadku   stwierdzenia   uszkodzeń   lub   braków   właściciel,  zarządca   lub   użytkownik   budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                               Powiat Grodzkiego w Łomży

                                                                                                                          Marek Raszczyk

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:32
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:50
Data edycji: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:50
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 3353 razy
Ilość edycji: 3