Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Zadania i kompetencje PINB PG w Łomży

 

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55 art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1 art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a,  art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art.97 ust.1. 

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Organ  nadzoru budowlanego między innymi:

 • przyjmuje zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na które jest  wymagane pozwolenie na budowę  (art. 41 ust. 4)
 • przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 i 57)
 • przyjmuje wnioski o udzielanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych (art. 55, 56, 57)
 • przyjmuje zawiadomienia o zmianie  kierownika budowy lub robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44)
 • prowadzi działalność kontrolno-inspekcyjną związaną z samowolnie wybudowanym lub budowanym obiektem budowlanym bez wymaganego pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia (art. 48, 49, 49b)
 • prowadzi działalność kontrolną związaną z  przyjmowaniem do użytkowania obiektów budowlanych (art. 59, 59a, 59c, 59d, 59f, 59g)
 • prowadzi działalność kontrolno-inspekcyjną związaną z utrzymaniem obiektów budowlanych (art. 62, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a)
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (art. 74, art. 75, art. 76, art. 78)
 • prowadzi postępowanie w sprawie prowadzenia robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (art. 50, art. 51)
 • prowadzi postępowania wyjaśniające  w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 95 i art. 97)
 • organ nadzoru budowlanego może na projektantów, inwestorów, kierowników budów, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego nałożyć mandat karny za naruszenie przepisów określonych w art. 93 Prawa budowlanego.
Data powstania: wtorek, 9 kwi 2013 09:05
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2013 09:07
Data edycji: piątek, 13 mar 2015 10:53
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 2293 razy
Ilość edycji: 2