Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

INFORMACJA

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło praktyczny portal informacyjny, pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl ,

którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć  m.in  przygotowne  przez   Ministerstwo   Inwestycji     i  Rozwoju  standardy projektowania  budynków   dla  osób   z   niepełnosprawnościami,  poradnik   związny z wprowadzeniem na rynek wyrobów budolwanych, zagadnienia dotyczęce charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych.

Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.

Data powstania: poniedziałek, 9 lip 2018 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lip 2018 14:11
Data edycji: poniedziałek, 9 lip 2018 14:18
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 299 razy
Ilość edycji: 1

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 -15.30

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Powiatu Grodzkiego w Łomży

ul. Farna 1

I piętro, pokój 1, 2 i 3

Data powstania: czwartek, 11 kwi 2013 10:45
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2013 10:49
Data edycji: środa, 7 maj 2014 11:31
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 4254 razy
Ilość edycji: 1

D R U K I do pobrania /posiadają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy/

Data powstania: środa, 26 sty 2011 09:12
Data opublikowania: środa, 26 sty 2011 09:39
Data edycji: poniedziałek, 1 paź 2012 14:19
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 11629 razy
Ilość edycji: 1

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży w związku z rozpoczęciem sezonu   grzewczego   przypomina    właścicielom   i   zarządcom   budynków   o  obowiązkach    związanych z  bezpiecznym  użytkowaniem przewodów kominowych Ustawa   Prawo   budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca   budynku   jest   obowiązany   co   najmniej   1   raz   w   roku przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W  przypadku   stwierdzenia    uszkodzeń    lub    braków    właściciel,  zarządca  lub  użytkownik  budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po  przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                               Powiatu Grodzkiego w Łomży

                                                                                                        Marek Raszczyk

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 14:30
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2017 14:58
Data edycji: wtorek, 3 paź 2017 15:02
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 960 razy
Ilość edycji: 2

OGŁOSZENIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży przypomina, że w okresie występowania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  spowodowanych znacznymi opadami śniegu, do  obowiązków  właścicieli  i  zarządców obiektów budowlanych należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków. Proszę również o zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które mogą doprowadzić do wypadków zaczadzenia tlenkiem węgla.

Właściciele  i  zarządcy  są    zobowiązani   do   utrzymania   obiektów   budowlanych   w   sposób   zgodny z  przeznaczeniem i wymaganiami  ochrony środowiska  oraz  utrzymania  w  należytym  stanie  technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

A zatem właściciel i zarządca obiektu budowlanego winien przestrzegać wymagania związane z utrzymaniem obiektów  budowlanych,  o  których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane / teks jednolity Dz. U z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami/.

Obiekty budowlane będą poddawane kontroli przez inspektorów nadzoru budowlanego w ramach bieżących czynności kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ich właściwego stanu technicznego.

 

 

Data powstania: środa, 9 lis 2016 08:42
Data opublikowania: środa, 9 lis 2016 09:38
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 1649 razy

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży w związku z rozpoczęciem sezonu   grzewczego    przypomina    właścicielom   i   zarządcom   budynków  o   obowiązkach   związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ustawa  Prawo  budowlane  stanowi,  że właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany co najmieni 1 raz w roku przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W   przypadku   stwierdzenia   uszkodzeń   lub   braków   właściciel,  zarządca   lub   użytkownik   budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                               Powiat Grodzkiego w Łomży

                                                                                                                          Marek Raszczyk

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:32
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:50
Data edycji: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:50
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 1919 razy
Ilość edycji: 3

Informacja

Z dniem 28 lipca 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Pani mgr Grażyna Gosiewska przeszła na emeryturę.

 

W związku z tym od dnia 29 lipca 2016 roku funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatu Grodzkiego w Łomży będzie pełnił Pan mgr inż. Marek Raszczyk.

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 15:07
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 15:13
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 2078 razy