Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Rejestry i ewidencje

 1. Ewidencja rozpoczynanych i zakończonych robót budowlanych  w tym: budynki, budowle, obiekty drogowe, obiekty mostowe, rurociągi, przewody, linie i sieci, obiekty inne oraz ewidencja rozpoczynanych i zakończonych rozbiórek obiektów budowlanych.
 2. Ewidencja decyzji i postanowień wydanych przez organ  administracji architektoniczno-budowlanej
 3. Ewidencja wydanych decyzji o udzieleniu pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych
 4. Ewidencje spraw: samowoli budowlanej, inspekcji budów, utrzymania obiektów budowlanych
 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 6. Rejestry decyzji i i postanowień wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży
 7. Rejestr zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Łomży
 8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 9. Rejestr kontroli zewnętrznej
 10. Rejestr pozwoleń na użytkowanie
 11. Rejestr katastrof budowlanych
 12. Rejestr wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 13. Rejestr budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2
 14. Rejestr kar i opłat
 15. Rejestr pieczątek
 16. Rejestr legitymacji służbowych
 17. Rejestr interpelacji i zapytań radnych
 18. Rejestr skarg i wniosków
Data powstania: czwartek, 21 mar 2013 14:28
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 14:28
Data edycji: piątek, 13 mar 2015 11:30
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 1168 razy
Ilość edycji: 1