Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

Statut

UCHWAŁA   Nr 32/VIII/11

RADY  MIEJSKIEJ  ŁOMŻY

z dnia 30 marca 2011 r.

 

w sprawie nadania Statutu  Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży.

          Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  przepisy wprowadzające ustawę o finansach  publicznych / Dz. U  Nr 157 poz.1241/  oraz art. 11  ust.2,/    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146/  Rada Miejska Łomży uchwala,  co następuje:

§  1

Jednostce budżetowej Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 nadaje się Statut stanowiący załącznik   do niniejszej uchwały.

§  2

Wykonanie  uchwały powierza się   Prezydentowi Miasta Łomża.

§  3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyt. inf.: Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Maciej Andrzej Borysewicz

                                                                                               

                                                                                         

                                                                       

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 30 mar 2011 14:10
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2013 14:12
Data edycji: środa, 25 mar 2015 08:51
Opublikował(a): Joanna Wojewoda
Zaakceptował(a): Joanna Wojewoda
Artykuł był czytany: 1257 razy
Ilość edycji: 2